2019 ASCL Cymru Annual Conference 2019 – Free guide

UK: Cardiff Bay, St David's Hotel | Gwesty St David’s, Bae Caerdydd -

David Evans, Head of Primeast Consulting and Doug Elliott, a Primeast Associate joined an impressive list of speakers at the ASCL Cymru Annual Conference.  

David brings his experience of working with global organisations to develop a culture of operational excellence, corporate learning, personal growth and extraordinary performance. Doug is an experience senior leader and coach who brings his experience of being an Academy Principal within a large Multi Academy Trust, together they will talk about Developing Culture.

ASCL Cymru Conference 2019, Transformative Leadership, will provide a unique opportunity to explore the policy landscape we are working in now, and what might be around the corner. It will also provide practical ideas and insight on addressing the biggest challenges facing senior leaders in Wales as well as inspiration and the time to consider how as leaders we can shape the values and culture of our organisations to help them continue to transform.

The conference will offer access to policy makers, pedagogical and curriculum thinkers, strategic leaders from the business world, plus inspiring examples of leadership in a range of environments.

*****

Bydd Cynhadledd ASCL Cymru 2019, Arweinyddiaeth Trawffurfiol, yn rhoi cyfle unigryw  i ymchwilio y tirwedd polisi yr ydym yn gweithio ynddo yn awr, yn ogystal ȃ’r hyn sydd yn bosibl o droi’r gornel. Bydd hefyd yn rhannu syniadau ymarferol a chipolwg ar roi sylw i rai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu arweinwyr hŷn yng Nghymru yn ogystal ag ysbrydoli gan roi amser i ystyried sut, fel arweinwyr, y gallwn ffurfio’r gwerthoedd a diwylliant ein sefydliadau i’w cynorthwyo i barhau i drawsnewid a chyfarfod y cyd-destun lle yr ydym yn gweithio ynddo ag sy’n datblygu’n barhaus.

Cynnig y gynhadledd fynediad at grewyr polisiau, yn feddylwyr pedagogol a chwricwlaidd, arweinwyr strategol o fyd busnes plws engreifftiau ysbrydoledig o arweinyddiaeth mewn ystod a amgylcheddau a’r effaith go iawn y mae hynny’n ei gael.

For details of upcoming ASCL events, visit ASCL events.

Contact David Evans now by email: david.evans@primeast.com
And connect on LinkedIn here